"Ngôi nhà đầy rác vô giá trị." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Ngôi nhà đầy rác vô giá trị." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngôi nhà đầy rác vô giá trị." câu này tiếng anh dịch: The house was full of worthless junk.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login