"Cô ước mình được trở lại trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô ước mình được trở lại trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ước mình được trở lại trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng." tiếng anh dịch: She wished she were back in her snug little house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login