"Cô căng thẳng theo bước chân đang đến gần." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô căng thẳng theo bước chân đang đến gần." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô căng thẳng theo bước chân đang đến gần." câu này tiếng anh dịch: She tensed at the approaching footsteps.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login