"Hãy chấp nhận phước lành của tôi khi kết hôn của bạn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Hãy chấp nhận phước lành của tôi khi kết hôn của bạn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy chấp nhận phước lành của tôi khi kết hôn của bạn." câu này dịch sang tiếng anh là: Please accept my blessing upon your marriage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login