"Mục tiêu của một trường đại học nên là sự tiến bộ của việc học." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Mục tiêu của một trường đại học nên là sự tiến bộ của việc học." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục tiêu của một trường đại học nên là sự tiến bộ của việc học." dịch sang tiếng anh: The aim of a university should be the advancement of learning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login