"Tôi tìm thấy một chiếc ví ở trạm xe buýt và sau đó cố gắng tìm kiếm người thua cuộc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi tìm thấy một chiếc ví ở trạm xe buýt và sau đó cố gắng tìm kiếm người thua cuộc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi tìm thấy một chiếc ví ở trạm xe buýt và sau đó cố gắng tìm kiếm người thua cuộc." dịch sang tiếng anh là: I found a wallet at the bus stop and then tried to look for the loser.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login