"Những gì anh ấy nói là sai, và tôi biết tôi không nên để nó đi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Những gì anh ấy nói là sai, và tôi biết tôi không nên để nó đi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những gì anh ấy nói là sai, và tôi biết tôi không nên để nó đi." dịch câu này sang tiếng anh là: What he had said was wrong, and I knew I shouldn't just let it ride.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login