"Không có tiêu chuẩn tuyệt đối cho nó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Không có tiêu chuẩn tuyệt đối cho nó." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có tiêu chuẩn tuyệt đối cho nó." dịch câu này sang tiếng anh là: There's no absolute standard for it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login