"Tôi vừa nhận được một bức điện tín." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi vừa nhận được một bức điện tín." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi vừa nhận được một bức điện tín." câu này tiếng anh là: I've just received a telegram.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login