"Đội đã cho một hiệu suất khốn khổ." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Đội đã cho một hiệu suất khốn khổ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đội đã cho một hiệu suất khốn khổ." tiếng anh câu này là:The team gave a miserable performance.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.