"Cô ấy nghiêm túc trong công việc của mình." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cô ấy nghiêm túc trong công việc của mình." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy nghiêm túc trong công việc của mình." tiếng anh câu này là:She is earnest in her work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login