"Ông được miễn nghĩa vụ quân sự." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông được miễn nghĩa vụ quân sự." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông được miễn nghĩa vụ quân sự." câu này tiếng anh là: He was granted exemption from military service.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.