"Cô đã có một nền giáo dục tốt." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô đã có một nền giáo dục tốt." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã có một nền giáo dục tốt." dịch sang tiếng anh: She has had a good education.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.