"Cơ sở dữ liệu ngoài ngân hà của NASA" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "Cơ sở dữ liệu ngoài ngân hà của NASA" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cơ sở dữ liệu ngoài ngân hà của NASA dịch là: NASA Extra-galactic Database (NASA) (NED)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.