"Chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng, nhưng cuối cùng, chính anh ta là người có tiếng nói cuối cùng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng, nhưng cuối cùng, chính anh ta là người có tiếng nói cuối cùng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng, nhưng cuối cùng, chính anh ta là người có tiếng nói cuối cùng." tiếng anh câu này dịch: We can advise the client, but in the end it is he who has the final say .
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.