"Buổi chiều thứ sáu luôn kéo." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Buổi chiều thứ sáu luôn kéo." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Buổi chiều thứ sáu luôn kéo." tiếng anh là: Friday afternoons always drag.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login