"Nếu ngân hàng từ chối cho chúng tôi vay tiền, chúng tôi đã hoàn thành!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nếu ngân hàng từ chối cho chúng tôi vay tiền, chúng tôi đã hoàn thành!" tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu ngân hàng từ chối cho chúng tôi vay tiền, chúng tôi đã hoàn thành!" câu này tiếng anh dịch: If the bank refuses to lend us the money, we're finished!
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.