"Anh ngân nga khi bước đi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh ngân nga khi bước đi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ngân nga khi bước đi." câu này dịch sang tiếng anh:He hummed as he walked.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.