"Chúng tôi đã quen làm việc cùng nhau." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Chúng tôi đã quen làm việc cùng nhau." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã quen làm việc cùng nhau." dịch sang tiếng anh là: We were accustomed to working together.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.