"Chiếc váy cắt thấp của cô ấy nhướn mày tại nhà thờ ngày hôm nay." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chiếc váy cắt thấp của cô ấy nhướn mày tại nhà thờ ngày hôm nay." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chiếc váy cắt thấp của cô ấy nhướn mày tại nhà thờ ngày hôm nay." câu này tiếng anh là: Her low-cut dress raised eyebrows at church today.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login