"Người phụ nữ phụ trách là một martinet đối xử với chúng tôi như những đứa trẻ." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Người phụ nữ phụ trách là một martinet đối xử với chúng tôi như những đứa trẻ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người phụ nữ phụ trách là một martinet đối xử với chúng tôi như những đứa trẻ." dịch câu này sang tiếng anh: The woman in charge was a martinet who treated us like children.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.