"Anh ta được đưa đến bệnh viện, nơi anh ta hiện đang được cảnh sát bảo vệ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh ta được đưa đến bệnh viện, nơi anh ta hiện đang được cảnh sát bảo vệ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta được đưa đến bệnh viện, nơi anh ta hiện đang được cảnh sát bảo vệ." tiếng anh câu này dịch: He was taken to hospital, where he is now under police guard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login