"Tôi đã cảm thấy hoàn toàn ra khỏi hình dạng." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi đã cảm thấy hoàn toàn ra khỏi hình dạng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã cảm thấy hoàn toàn ra khỏi hình dạng." dịch câu này sang tiếng anh: I was feeling totally out of shape.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login