"Trẻ em là thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Trẻ em là thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trẻ em là thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội." tiếng anh là: Children are the most vulnerable members of society .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login