"Hiệu trưởng lắng nghe câu chuyện của cậu bé với sự cảm thông và thấu hiểu." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Hiệu trưởng lắng nghe câu chuyện của cậu bé với sự cảm thông và thấu hiểu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hiệu trưởng lắng nghe câu chuyện của cậu bé với sự cảm thông và thấu hiểu." câu này dịch sang tiếng anh:The principal listened to the boy's story with sympathy and understanding.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login