"Sự thừa nhận của bộ trưởng hóa ra là một mục tiêu ngoạn mục." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Sự thừa nhận của bộ trưởng hóa ra là một mục tiêu ngoạn mục." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự thừa nhận của bộ trưởng hóa ra là một mục tiêu ngoạn mục." dịch sang tiếng anh: The minister's admission turned out to be a spectacular own goal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login