"Đối với bánh pudding chúng ta có thể chọn giữa kem dâu và bánh táo." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Đối với bánh pudding chúng ta có thể chọn giữa kem dâu và bánh táo." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối với bánh pudding chúng ta có thể chọn giữa kem dâu và bánh táo." dịch sang tiếng anh là: For pudding we could choose between strawberry ice cream and apple tart.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login