"Nhà vua đã quyết tâm không để Scotland trượt khỏi sự nắm bắt của mình." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Nhà vua đã quyết tâm không để Scotland trượt khỏi sự nắm bắt của mình." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà vua đã quyết tâm không để Scotland trượt khỏi sự nắm bắt của mình." dịch câu này sang tiếng anh là: The king was determined not to let Scotland slip from his grasp.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login