"Hubbard được tuyên bố là không phù hợp để đứng ra xét xử." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Hubbard được tuyên bố là không phù hợp để đứng ra xét xử." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hubbard được tuyên bố là không phù hợp để đứng ra xét xử." dịch sang tiếng anh: Hubbard was declared mentally unfit to stand trial.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login