"Tôi không biết chính xác anh ta làm gì, nhưng tôi biết nó có liên quan đến máy tính." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi không biết chính xác anh ta làm gì, nhưng tôi biết nó có liên quan đến máy tính." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không biết chính xác anh ta làm gì, nhưng tôi biết nó có liên quan đến máy tính." tiếng anh câu này là:I don't know what he does exactly, but I know it has something to do with computers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login