"Tôi không tự nhận mình là nữ quyền, nhưng tôi muốn thấy nhiều phụ nữ hơn trong các bài đăng quản lý." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi không tự nhận mình là nữ quyền, nhưng tôi muốn thấy nhiều phụ nữ hơn trong các bài đăng quản lý." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không tự nhận mình là nữ quyền, nhưng tôi muốn thấy nhiều phụ nữ hơn trong các bài đăng quản lý." tiếng anh câu này dịch: I don't claim to be a feminist, but I'd like to see more women in managerial posts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login