"Chúng tôi đã không dự tính rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ như vậy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Chúng tôi đã không dự tính rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ như vậy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã không dự tính rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ như vậy." câu này dịch sang tiếng anh:We had not envisaged that the situation would get so bad.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login