"Luật đã được thông qua để đáp ứng với áp lực của công chúng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Luật đã được thông qua để đáp ứng với áp lực của công chúng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Luật đã được thông qua để đáp ứng với áp lực của công chúng." tiếng anh dịch: The law was passed in response to public pressure.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login