"Văn hóa của chúng tôi đã bão hòa với truyền hình và quảng cáo." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Văn hóa của chúng tôi đã bão hòa với truyền hình và quảng cáo." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Văn hóa của chúng tôi đã bão hòa với truyền hình và quảng cáo." tiếng anh câu này dịch: Our culture is saturated with television and advertising.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login