"Đó là một trò chơi thú vị." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đó là một trò chơi thú vị." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một trò chơi thú vị." dịch câu này sang tiếng anh là: It was such an exciting game.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login