"Một trong những nguyên nhân chính của tội phạm ngày nay là ma túy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Một trong những nguyên nhân chính của tội phạm ngày nay là ma túy." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một trong những nguyên nhân chính của tội phạm ngày nay là ma túy." câu này tiếng anh dịch: One of the chief causes of crime today is drugs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login