"Một số doanh nhân không thể thích ứng với thay đổi vì họ có tầm nhìn đường hầm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Một số doanh nhân không thể thích ứng với thay đổi vì họ có tầm nhìn đường hầm." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một số doanh nhân không thể thích ứng với thay đổi vì họ có tầm nhìn đường hầm." tiếng anh là: Some businessmen cannot adapt to change because they have tunnel vision.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login