"Bài báo đã có một thái độ chống liên minh." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bài báo đã có một thái độ chống liên minh." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài báo đã có một thái độ chống liên minh." câu này dịch sang tiếng anh:The article had an anti-union slant .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login