"Các nhà đầu tư được mời mua vào các doanh nghiệp nhà nước." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các nhà đầu tư được mời mua vào các doanh nghiệp nhà nước." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà đầu tư được mời mua vào các doanh nghiệp nhà nước." câu này dịch sang tiếng anh là: Investors were invited to buy into state-owned enterprises.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login