"Bốn cửa sổ độc lập làm cho ngôi nhà độc đáo." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bốn cửa sổ độc lập làm cho ngôi nhà độc đáo." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bốn cửa sổ độc lập làm cho ngôi nhà độc đáo." tiếng anh là: Four pendent windows make the house unique.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login