"Tòa án tối cao đã ban hành quyết định mang tính bước ngoặt vào tháng 1/2001." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tòa án tối cao đã ban hành quyết định mang tính bước ngoặt vào tháng 1/2001." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tòa án tối cao đã ban hành quyết định mang tính bước ngoặt vào tháng 1/2001." tiếng anh câu này dịch: The Supreme Court issued a landmark decision in January 2001.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login