"Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho giáo viên bận rộn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho giáo viên bận rộn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho giáo viên bận rộn." câu này tiếng anh là: This should ease the burden on busy teachers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login