"Mặt số sáng của đồng hồ của cô ấy nói 1.20." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Mặt số sáng của đồng hồ của cô ấy nói 1.20." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mặt số sáng của đồng hồ của cô ấy nói 1.20." tiếng anh câu này dịch: The lighted dial of her watch said 1.20.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login