"Cơn gió đã khuấy lên một hạt bụi đỏ." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cơn gió đã khuấy lên một hạt bụi đỏ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơn gió đã khuấy lên một hạt bụi đỏ." tiếng anh dịch: The wind had stirred up a powdery red dust.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login