"Ở Châu Âu chính thống, tôn giáo đại chúng dường như đã suy tàn ít hơn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ở Châu Âu chính thống, tôn giáo đại chúng dường như đã suy tàn ít hơn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ở Châu Âu chính thống, tôn giáo đại chúng dường như đã suy tàn ít hơn." dịch sang tiếng anh: In Orthodox Europe, mass religion seems to have decayed less.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login