"Khách sạn tự hào về việc duy trì các tiêu chuẩn cao." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Khách sạn tự hào về việc duy trì các tiêu chuẩn cao." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khách sạn tự hào về việc duy trì các tiêu chuẩn cao." dịch câu này sang tiếng anh là: The hotel prides itself on maintaining high standards.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login