"Marantz và Grohl tạo thành hạt nhân của hoạt động Atlanta." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Marantz và Grohl tạo thành hạt nhân của hoạt động Atlanta." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Marantz và Grohl tạo thành hạt nhân của hoạt động Atlanta." câu này tiếng anh dịch: Marantz and Grohl form the nucleus of the Atlanta operation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login