"Tránh xa anh chàng đó, anh ta vặn vẹo." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tránh xa anh chàng đó, anh ta vặn vẹo." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tránh xa anh chàng đó, anh ta vặn vẹo." tiếng anh là: Stay away from that guy, he is twisted.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login