"Doanh số đã giảm và rõ ràng chúng tôi muốn nó nếu điều đó không xảy ra." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Doanh số đã giảm và rõ ràng chúng tôi muốn nó nếu điều đó không xảy ra." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Doanh số đã giảm và rõ ràng chúng tôi muốn nó nếu điều đó không xảy ra." tiếng anh câu này dịch: Sales have gone down, and obviously we'd prefer it if that didn't happen.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login