"Ông buộc tội ông chủ của mình đã phá vỡ lời nói của mình." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ông buộc tội ông chủ của mình đã phá vỡ lời nói của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông buộc tội ông chủ của mình đã phá vỡ lời nói của mình." dịch câu này sang tiếng anh: He accused his boss of having broken his word.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login